Sunday, 17/10/2021 - 16:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Thánh Tôn

Hùng biện Tiếng Anh.

           UBND HUYỆN CAM LÂM                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNGGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                

                Số: 39/KH-PGDĐT                                Cam Lâm, ngày 03 tháng 02 năm 2017

V/v Tổ chức hội thi Hùng biện tiếng Anh

         cấp huyện năm học 2016 - 2017.

 

 

  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trên toàn huyện.

 

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-SGDĐT ngày 10/01/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc tổ chức Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh dành cho giáo viên tiếng Anh năm học 2016 - 2017;

Thực hiện Công văn số 116/SGDĐT-GDTrH ngày 20/01/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc điều chỉnh Kế hoạch Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh và triển khai dạy học tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020,

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường tham gia hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp huyện năm học 2016 - 2017 như sau:

I. Mục đích yêu cầu

- Đánh giá việc sử dụng tiếng Anh trong dạy và học tiếng Anh ở các đơn vị;

- Tạo sân chơi bổ ích, sinh động để giáo viên tiếng Anh có cơ hội giao lưu học hỏi, phát triển năng lực hùng biện, diễn đạt các ý tưởng bằng tiếng Anh dưới nhiều hình thức, hỗ trợ hiệu quả cho công tác dạy và học ngoại ngữ ở các trường phổ thông;

- Nội dung các hoạt động được tổ chức trong hội thi là những định hướng cho công tác đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ theo hướng giao tiếp được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

II. Kế hoạch tổ chức cấp huyện

1. Đối tượng, điều kiện và số lượng tham gia

a) Đối tượng, điều kiện dự thi

Giáo viên tiếng Anh hiện đang giảng dạy tại các trường trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn huyện Cam Lâm và đã hết thời gian tập sự.

b) Số lượng đăng ký dự thi (phụ lục đính kèm)

Ghi chú: Số lượng phân bổ trên chỉ là tối thiểu cho từng đơn vị trường, các đơn vị có nhu cầu có thể đăng ký thêm số lượng giáo viên dự thi.

c) Đăng ký dự thi

Lập theo mẫu thống nhất (file đính kèm) và gửi về bộ phận chuyên môn THCS theo địa chỉ đ/c Mân nman.cl@khanhhoa.edu.vn và đ/c Liên tvlien.cl@khanhhoa.edu.vn  chậm nhất là ngày 07/02/2017.

2. Thời gian

a) Bốc thăm thứ tự dự thi

14 giờ 30 ngày 20/02/2017 tại phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm (thành phần: Phó hiệu trưởng)

b) Thi chính thức: Từ ngày 22/02/2017 đến hết ngày 23/02/2017.

Trong đó:

- Khai mạc: 07 giờ 30 ngày 22/02/2017.

- Thi vòng sơ khảo:

+ Từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 22/02/2017 (Từ thí sinh thứ 01 đến thí sinh số 07).

+ Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 22/02/2017 (Từ thí sinh thứ 08 đến thí sinh số 14).

- Thi vòng chung khảo: Từ 07 giờ 30 ngày 23/02/2017 đến hết ngày 23/02/2017.

- Tổng kết: 14 giờ 30 ngày 24/02/2017.

3. Nội dung thi

- Các chủ đề quy định trong Hội thi là: Môi trường (Environment), Vui chơi giải trí (Entertainment), Học tiếng Anh (Learning English), Education (Giáo dục), Gia đình (Family), Xã hội (Society).

- Mỗi thí sinh sẽ chọn 03 chủ đề trong các chủ đề nói trên để đăng ký dự thi.

4. Hình thức tổ chức

Hội thi sẽ được tổ chức theo 02 vòng

a) Vòng sơ khảo

- Vòng 1: Mỗi thí sinh nhìn 02 bức tranh được chiếu trên màn hình và tìm ra 02 từ khoá (key words) của 02 bức tranh đó: 02 điểm/từ khoá

- Vòng 2: Mỗi thí sinh xem một đoạn video clip và trả lời 03 câu hỏi do Ban Giám khảo đưa ra: 06 điểm

- Kết thúc vòng thi sơ khảo: Ban tổ chức sẽ chọn ra 07 thí sinh có số điểm cao nhất vào vòng thi chung khảo.

b) Vòng chung khảo

- Thời gian cho mỗi cá nhân là 20 phút, trong đó:

+ Thí sinh bốc thăm chủ đề và chuẩn bị: 10 phút

+ Trình bày chủ đề: 05-07 phút

+ Trả lời 02 câu hỏi của Ban Giám khảo: 03-05 phút

* Thang điểm

Điểm của thí sinh là điểm trung bình cộng của 03 giám khảo chấm độc lập, điểm thập phân làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai. Phần thi được chấm theo thang điểm 20; gồm các tiêu chí (Phụ lục đính kèm):

a) Độ trôi chảy và mạch lạc (Fluency and coherence): 04 điểm

b) Phát âm (Pronunciation) : 04 điểm

c) Từ vựng (Lexical Resource) : 04 điểm

d) Độ chính xác và đa dạng ngữ pháp (Grammatical range and accuracy): 04 điểm

đ) Trả lời câu hỏi của giám khảo (Answering judges’ questions on the topic): 04 điểm.

5. Công tác chuẩn bị

a) Các đơn vị dự thi

- Gửi nội dung chi tiết của chủ đề tự chọn theo các chủ đề quy định về phòng Giáo dục và Đào tạo qua email nman.cl@khanhhoa.edu.vntvlien.cl@khanhhoa.edu.vn chậm nhất là cuối ngày 10/02/2017.

- Cổ động viên: Mỗi đơn vị cử 05 học sinh tham gia cổ động cho các giáo viên của đơn vị dự thi, riêng trường THCS Hùng Vương và THCS Quang Trung cử 10 học sinh tham gia cổ động/buổi thi. Các thí sinh và cổ động viên phải có mũ ghi tên của đơn vị dự thi (làm bằng giấy bìa cứng).

- Trang phục giáo viên dự thi:

+ Nam : Âu phục (Quần tây, áo sơ mi), đeo cà vạt.

+ Nữ: Áo quần dài hoặc trang phục công sở.

+ Mang phù hiệu do BTC cung cấp.

- Trang phục cổ động viên: Thực hiện trang phục học sinh.

- Các đơn vị trường cử giáo viên đưa đón cổ động viên của trường về địa điểm tổ chức thi đúng thời gian quy định.

b) Phân công chuẩn bị các tiết mục văn nghệ

- THCS Nguyễn Công Trứ: 01 tiết mục

- THCS Lương Thế Vinh: 01 tiết mục

- THCS Hùng Vương: 01 tiết mục

- THCS Quang Trung: 01 tiết mục

- THCS Nguyễn Hiền: 01 tiết mục

Các đơn vị báo cáo tên tiết mục, thể loại, số người tham gia biểu diễn văn nghệ về bộ phận chuyên môn THCS qua email nman.cl@khanhhoa.edu.vn  và tvlien.cl@khanhhoa.edu.vn chậm nhất là cuối ngày 10/02/2017 (các tiết mục văn nghệ được trình bày bằng tiếng Anh).

Nhận được công văn này, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng đơn vị trường khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

Nơinhận:                                                                      KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Các trường THCS (VB điện tử);                                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

-Lưu: VT, THCS (15.b).

 

PHỤ LỤC
QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG GIÁO VIÊN
THAM DỰ HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2016 - 2017

(Kèm theo Kế hoạch số 39/KH-PGDĐT ngày 03/02/2017)

 
 

 

 

 

STT

ĐƠN VỊ TRƯỜNG

Tổng số

giáo viên tiếng Anh

Số giáo viên

dự thi

Ghi chú

            1.      

THCS A.Yersin

4

1

 

            2.      

THCS Phan Đình Phùng

4

1

 

            3.      

THCS Trần Đại Nghĩa

4

1

 

            4.      

THCS Lương Thế Vinh

6

2

 

            5.      

THCS Hùng Vương

6

2

 

            6.      

THCS Quang Trung

3

1

 

            7.      

THCS Nguyễn Hiền

3

1

 

            8.      

THCS Lê Thánh Tôn

2

1

 

            9.      

THCS Nguyễn Công Trứ

3

1

 

        10.      

THCS Nguyễn Trãi

2

1

 

        11.      

THCS Hoàng Hoa Thám

3

1

 

        12.      

THCS Trần Quang Khải

3

1

 

TỔNG CỘNG

43

14

 

 

PHỤ LỤC

MÔ TẢ CHI TIẾT CHẤM ĐIỂM VÒNG CHUNG KHẢO

 
 

 

 

GRADING CRITERIA

SCORE

Fluency and Coherence

How fluently you speak and how well you link your ideas together

4

Pronunciation

How accurate your pronunciation is

4

Lexical Resource

How accurate and varied your vocabulary is

4

Grammatical Range and Accuracy

How accurate and varied your grammar is

4

Answering Judges’ Questions

How clear and related your answers are

4

OVERALL SCORE

20

1. Fluency and Coherence:

-         Ability to produce long responses

-         How easily the candidate can produce long responses

-         The amount of hesitation

-         The speed of speech

-         Use of discourse markers/ linking phrases/ connectives

-         The amount of self-correction

2. Pronunciation:

-         How easily the examiner understands what is being said

-         Word stress

-         Sentence stress

-         Intonation

3. Lexical Resource:

-         Ability to use less common words

-         Use of idiomatic language

-         Paraphrasing (explaining words that you don't know)

-         Ability to talk about unfamiliar topics

-         Ability to convey precise meaning

4. Grammatical Range and Accuracy:

-         Sentence formation

-         Use of clauses (subordinates etc.)

-         Use of complex structures

-         Range of tense use

-         Error density (the amount of errors in each sentence)

-         The level of errors (whether the errors occur in basic or complex structures)

5. Anwering judges’ questions

            -     Insights on the topic

Nguồn: ltton.camlam.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 17
Tháng 10 : 212
Năm 2021 : 5.449