Sunday, 17/10/2021 - 16:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Thánh Tôn

Ngày sách Việt Nam

Hoạt động ngày sách Việt Nam

 
        PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM
   TRƯỜNG THCS LÊ THÁNH TÔN

    Số    /BC-THCS.LTT        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Cam Hiệp Bắc, ngày 24  tháng 4 năm 2021                                                     
BÁO CÁO
Về việc tổ chức ngày sách Việt nam lần thứ 8
      
        Thực hiện công văn số 180/PGDĐT ngày 16/04/2021 về việc tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 8, Trường THCS Lê Thánh Tôn báo cáo kết quả tổ chức thực hiện như sau:
      - Nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam bắt đầu từ ngày 18/4/2021 đến ngày 23/4/2021.
    - Tuyên truyền, giới thiệu sách trước cờ về sự ra đời, ý nghĩa, hình thành và phát triển của ngày sách Việt Nam (21.4) và ngày Bản quyền Thế giới (23.4), trao đổi về văn hóa đọc.
    - Thư viện trưng bày sách theo chủ đề tại phòng thư viện.
    - Thông qua địa chỉ Zalo gửi đến giáo viên , nhân viên và học biết và hưởng ứng Hội sách online của sàn Bool365.vn để tham khảo đọc sách.
    - Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng “ Ngày Sách Việt Nam 21/4 ”.
            - Phát động phong trào đọc sách tới toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh trong đơn vị, tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn kĩ năng tìm kiếm thông tin và kĩ năng đọc, chọn sách cho phù hợp với với tâm lí lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình thực tiễn.
- Vận động, khuyến khích cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh tham gia các câu lạc bộ đọc sách với nhiều hình thức hoạt động đa dạng như sử dụng mạng xã hội (facebook, youtube...) để tổ chức các hoạt động của câu lạc bộ đọc sách. Phổ biến đến học sinh thể lệ cuộc thi “ Đại sứ văn hóa đọc năm 2021 ” .
- Khuyến khích phụ huynh đọc sách cùng con tại nhà (đọc sách giấy, sách điện tử, ...); hướng dẫn cho con biết cách sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử để truy cập internet và tìm đọc những cuốn sách hay phù hợp với lứa tuổi.
- Giới thiệu, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh tìm kiếm, mượn đọc trực tuyến, hoặc đăng ký để tải về đọc trên máy tính cá nhân phục vụ cho học tập, nghiên cứu và công việc.
-  Đoàn đội kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức tuyên truyền vận động học sinh tham gia hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam  bằng việc ủng hộ sách cũ cho học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
        Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện ngày sách Việt nam lần thứ 8 của trường THCS Lê Thánh Tôn./.                                                                       

                                                                               HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
Phòng Gd-ĐT                                                                               
Lưu: VT,                                                                                     
                                                    
                                                                               Trần Văn Hiếu 
                                                                    

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 17
Tháng 10 : 212
Năm 2021 : 5.449