Thursday, 02/12/2021 - 22:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Thánh Tôn

Kế hoạch giáo dục Đạo đức học sinh năm học 2017-2018

 

PHÒNG GIÁO DỤC CAM LÂM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCS LÊ THÁNH TÔN         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         

      Số:        / KH-THCS.LTT                                          Cam Hiệp Bắc,ngày 10  tháng 9  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH  GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH

Năm học 2017 - 2018

Thực hiện chỉ đạo của PGD Cam Lâm về việc tăng cường chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh”, trường THCS Lê Thánh Tôn xây dựng kế hoạch “Giáo dục đạo đức cho học sinh năm học 2017-2018” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          Quán triệt sâu rộng tới cán bộ, viên chức và học sinh trong nhà trường về những nội dung cơ bản của việc cần nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc, truyền thống cách mạng; giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh. Qua đó học sinh biết, hiểu và phát huy được giá trị truyền thống nhà trường, truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước; có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sáng, lành mạnh; biết tôn trọng và tuân thủ luật pháp, có cách ứng xử văn minh lịch sự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

          Triển khai thực hiện kế hoạch với những nội dung, biện pháp giáo dục theo tình hình thực tiễn của địa phương, nhà trường. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp để đảm bảo quản lý chặt chẽ và giáo dục có hiệu quả học sinh, nhằm xây dựng nền nếp kỷ cương nghiêm túc trong nhà trường, làm nền tảng cho nâng cao chất lượng học tập và giáo dục toàn diện học sinh.

          Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, xây dựng các tổ chức vững mạnh trong nhà trường, thực hiện nội dung giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh nhằm xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và kỹ năng nghề nghiệp, giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng và biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

I . ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Cam Hiệp Bắc là một vùng quê trung du, về cơ bản, tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững. Học sinh đa số ngoan hiền, có ý thức chấp hành nội quy và thể hiện được nếp sống văn hóa văn minh trong ứng xử.

Tuy nhiên, trong xu thế đổi mới KT-XH của đất nước, bên cạnh những chuyển biến tích cực như đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân được nâng lên thì những tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường đã ảnh hưởng đến nhận thức cũng như hành động của thanh thiếu niên nói chung và học sinh nói riêng. Đặc biệt là trò chơi điện tử đã ảnh hưởng đến ý thức học tập cũng như hành vi trong ứng xử của các em. Vì vậy, nhà trường xác định việc giáo dục đạo đức học sinh cần phải được thực hiện một cách chủ động, tích cực, thường xuyên và phải thực sự đi trước một bước trong quy trình giáo dục. 

 II. NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH

1 - Giáo dục đạo đức gia đình

- Giúp học sinh có nhận thức được, gia đình là tế bào của xã hội, là nơi các em được sinh ra và lớn lên, vừa có giá trị tinh thần vô cùng thiêng liêng, vừa là nơi các em có trách nhiệm thể hiện đạo lý làm người.

- Trang bị cho các em hiểu được những biểu hiện cần thiết trong mối quan hệ gia đình như ông bà, cha mẹ, anh chị em, những người thân trong dòng tộc…

- Giúp các em nhận thức đầy đủ về những hạn chế do ý thức hệ xã hội thời phong kiến, những quy tắc không còn phù hợp như tư tưởng trọng nam khinh nữ, thực trạng về nạn bạo lực gia đình.

2 - Giáo dục tình bạn

- Giúp các em hiểu được tình bạn là một trong những tình cảm cao quý, cần được trân trọng, gìn giữ.

- Giáo dục để các em nhận thức, tình bạn phải được hướng đến xây dựng những tình cảm chân  thành, tốt đẹp, không vụ lợi cá nhân, không đối lập với lợi ích tập thể, đoàn kết gắn bó và làm cho đời sống tình cảm ngày càng phong phú hơn. Khi kết bạn còn phải tìm hiểu, lựa chọn, cân nhắc trên những nguyên tắc đạo đức nhất định, nếu có được người  bạn chân chính sẽ giúp mình ngày càng nâng cao được phẩm chất đạo đức, nhân cách tốt đẹp.

- Tình bạn được xây dựng trên nguyên tắc cơ bản là tôn trọng những chuẩn mực đạo đức xã hội; thương yêu giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ. Biết đoàn kết để tạo lập những giá trị tốt đẹp, đồng thời biết đấu tranh phê phán những suy nghĩ, việc làm sai trái.

3 - Giáo dục giới tính

- Giúp các em hiểu những biểu hiện của giới tính. Giáo dục các em có thái độ đúng mực trong các mối quan hệ với người khác giới.

- Xác định rõ với các em, nhiệm vụ của học sinh là học tập. Những biểu hiện tình cảm nếu có là những biểu hiện của những tình cảm đẹp, rất đỗi bình thường nhưng cần được tôn trọng.

4- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo chuẩn mực đạo đức tiến bộ

Trọng tâm của giáo dục đạo đức ở nhà trường là hướng đến mục tiêu làm cho học sinh biết tự giáo dục, tự điều chỉnh hành vi, cách ứng xử sao cho phù hợp.

- Làm chủ được cuộc sống, nhận biết để tự giác tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội, không có hành vi gây mất trật tự an toàn xã hội, …

- Học sinh ý thức được là cần phải học tập, từ đó chủ động tìm phương pháp học tập sao cho đạt hiệu quả tốt

- Học sinh được trao đổi để tự ý thức việc chọn nghề nghiệp định hướng tương lai cho mình.

- Học sinh có được những hiểu biết cơ bản về kỹ năng chung sống trong cộng đồng, có được thông tin đúng và đầy đủ, tự mình nhận biết mình, hiểu biết về giới tính, hiểu biết tài chính, có được đức tính thực tế, có tinh thần trách nhiệm và tạo được những sức bật trong học tập và vốn sống.

- Học sinh được giáo dục kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên thông qua ngoại khóa, sinh hoạt tập thể do Đội TNTP tổ chức thực hiện.

- Quy tắc ứng xử văn hoá trong học đường: giữa trò với trò, giữa trò với thầy, cô giáo,…

- Tự giác thực hiện nội quy của học sinh

- Biết trân trọng lẽ phải, đấu tranh bảo vệ cái đúng, phê phán những suy nghĩ, việc làm sai trái một cách hợp lý.

4. Giáo dục hiểu biết Pháp luật

          - Cung cấp cho các em những hiểu biết cơ bản về những văn bản luật quan trọng và liên quan đến độ tuổi của các em như An toàn giao thông, Lao động…

          - Giới thiệu các em những hiểu biết cơ bản về thực trạng các tệ nạn xã hội, nguyên nhân và tác hại, cách phòng chống và các hình thức xử lý .

III. PHƯƠNG PHÁP  GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH

Giáo dục đạo đức học sinh là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nhất là trong thực trạng hiện nay. Để công tác giáo dục học sinh có hiệu quả, nhà trường đã thực hiện những hình thức cơ bản sau:

1/ Phương pháp giáo dục đạo đức dưới cờ        

- Nội dung giáo dục gắn với thực trạng trên cơ sở những nội dung phù hợp với chủ điểm sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng gắn với những biểu hiện cần có định hướng và bằng nhiều hình thức phong phú, tránh rập khuôn.

- Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh có vai trò chính trong việc giáo dục đạo đức học sinh. Kết hợp chặt chẽ với việc triển khai thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, đó là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động  “Hai không” với 4 nội dung; Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

2/ Phương pháp lồng ghép giáo dục đạo đức qua các môn học

    - Với phương châm: “ Thông qua dạy chữ để dạy người ”,  gắn với việc thực hiện tích hợp giáo dục các kỹ năng cơ bản, thông qua tất cả các môn học, đặc biệt ở các môn: GDCD, Văn học, Lịch sử, Địa lý.

     - Nhà trường xác định, muốn giáo dục đạo đức học sinh tốt trước hết mỗi CB-GV-NV phải có đạo đức tốt, là tấm gương tốt cho học sinh học tập, noi theo. Gắn với nội dung cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”.

    - Giáo dục cho học sinh khả năng tự học, giáo viên chủ động nắm bắt từng đối tượng học sinh, cải tiến hay thay thế những phương pháp giáo dục truyền thống mà không còn phù hợp, hướng đến sự tự chiếm lĩnh tri thức, tự nghiên cứu học tập của học sinh, như vậy đã hình thành cho học sinh nhân cách tự chủ về trí tuệ và đạo đức.

   - Giáo dục đạo đức học sinh thông qua tác phong, hành vi, nề nếp của CB-GV-NV. Cụ thể: Trang phục gọn gàng, lịch sự. Thực hiện nghiêm chỉnh về giờ giấc theo quy định. Lời nói lịch sự, không vi phạm đạo đức nhà giáo, mẫu mực trong sinh hoạt, lao động.

3/ Giáo dục đạo đức học sinh thông qua tiết sinh hoạt của GV chủ nhiệm lớp

Hình ảnh giáo viên chủ nhiệm lớp như hình ảnh một hiệu trưởng thu nhỏ nên có một vai trò vị trí vô cùng quan trọng. Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm phải là người:

-         Có uy tín, có năng lực chuyên môn tốt và năng lực tổ chức tốt.

-         Thực sự yêu thương học sinh để đầu tư tổ chức tốt các tiết chủ nhiệm lớp.

-         Không phân biệt đối xử, dành nhiều thời gian để hiểu rõ từng học sinh, từ đó có biện pháp giáo dục phù hợp và hiệu quả.

-         Không biến tiết chủ nhiệm thành tiết kiểm điểm xử lý học sinh. Phát huy tính tích cực của các em học sinh, hình thành ở các em tinh thần tự quản, tự giải quyết các vấn đề liên quan.

4/ Giáo dục đạo đức học sinh thông qua kiểm tra, đánh giá văn hóa

    - Thực hiện tốt cuộc vận động “ Hai không”, chú trọng từ khâu ra đề kiểm tra, cách thức kiểm tra đánh giá, đặc biệt nhất là không để xảy ra hiện tượng học sinh quay cóp trong kiểm tra và thi cử, không có học sinh sử dụng tài liệu sai quy định để làm bài.   

    - Tạo điều kiện cho học sinh tự nói với nhau thông qua tấm gương khắc phục khó khăn, chịu khó học tập của các học sinh thế hệ đi trước. Tấm gương học tập thành đạt của các nhà khoa học. Tấm gương đạo đức, sự nỗ lực học tập, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

5/ Giáo dục học sinh “cá biệt”

- Đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm lớp căn cứ vào tình hình thực tế, theo dõi, đánh giá đúng mức những học sinh có biểu hiện chưa tốt (về ý thức tổ chức kỷ luật, về tinh thần thái độ học tập), lập danh sách báo cáo Ban giám hiệu để có biện pháp phối hợp giáo dục.

- Trên cơ sở tổng hợp tình hình học sinh “cá biệt” của toàn Trường. Hiệu trưởng sẽ có kế hoạch chỉ đạo cụ thể để việc phối hợp giáo dục đảm bảo sự thống nhất và đạt hiệu quả thiết thực. 

 

          Trên đây là Kế hoạch công tác giáo dục đạo đức học sinh, giao cho TPT xây dựng lịch cụ thể và tổ chức triển khai đến anh chị phụ trách các chi đội, CBCCVC có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện kế hoạch./.

 

 

    Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT huyện( Báo cáo);                                                              

- TPT Đội( Thực hiện);

- Lưu: VT.

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            KẾ HOẠCH THÁNG

 

Tháng

Nội dung

Người thực hiện

 

09/2017

 

 

Giáo dục nề nếp, tác phong học đường.

BGH, TPT, GVCN

10/2017

 

Giáo dục thực hiện An toàn giao thông

Giáo dục pháp luật

 

BGH, GV: Sử, GDCD

11/2017

 

Giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo

 

 

BGH, TPT, GVCN

12/2017

 

Giáo dục giới tính, phòng chống tệ nạn XH

 

BGH, Y tế, GVCN

01/2018

 

Giáo dục tình bạn

 

BGH, TPT, GVCN

02/2018

 

Giáo dục kỷ năng sống

 

BGH, TPT, GVCN, GVBM

03/2018

 

Giáo dục học sinh cá biệt

 

BGH, TPT, GV

04/2018

 

Giáo dục truyền thống yêu nước, bảo vệ chủ quyền Biển, đảo.

 

BGH, TPT, GVBM

05/2018

 

Giáo dục đạo đức học sinh thông qua kiểm tra, đánh giá văn hóa

 

BGH, TPT, GVCN, GVBM

06/2018

 

Giáo dục đạo đức gia đình.

 

BGH, TPT, GV

      

      

                                                           

Nguồn: ltton.camlam.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 17
Tháng 12 : 33
Năm 2021 : 6.115